title  
     
   

GMT

 
   
 
 Företaget
 Produkter
   Stofthantering
      Rörsystem
      Rördetaljer
      Spjäll
      Slang
      Stoftavskiljare
      Cykloner
      Rotorslussar
      Fläktar
        - Reservdelar
      Punktutsug
      Oljedimmavskilj
   Högvakuum
   Montagetillbehör
 Datablad
 Prislista
 Försäljningsvillkor
 Kontakta oss
 
 
 STOFTHANTERING: FLÄKTAR
   
     

Stativ FABF


Stativ FABM


Modell GMT 200-700Ladda ner datablad »
 
Beteckning Motoreffekt
kW
Pris
GMT-080T
0,37 4 843:-
GMT-080E 0,37 5 238:-
GMT-100T 0,55 4 900:-
GMT-100E 0,55 5 406:-
GMT-130T 0,75 5 581:-
GMT-130E
0,75 6 726:-
GMT-200T 1,1 7 716:-
GMT-200E 1,1 8 447:-
GMT-300T 2,2 9 856:-
GMT-500T 4,0 12 953:-
GMT-700T 7,5 19 372:-
Stativ typ FABF   728:-
Stativ typ FABM   1 142:-

Fläktprogrammet GMT är avsett till utsug av svetsrök eller liknande gaser.

Fläktarna har bakåtböjda skovlar och är ej avsedda för stoftbemängd luft.

Fläkthus i stålplåt, pulverlackat i blå färg.

T = Trefas
E = Enfas
 

     
 
  Scandvent AB • Box 4134 • 227 22 Lund
Tel: 046 -14 93 80 • Fax: 046 - 14 93 89 • info@scandvent.se