title  
     
   

RV

 
   
 
 Företaget
 Produkter
   Stofthantering
      Rörsystem
      Rördetaljer
      Spjäll
      Slang
      Stoftavskiljare
      Cykloner
      Rotorslussar
      Fläktar
        - Reservdelar
      Punktutsug
      Oljedimmavskilj
   Högvakuum
   Montagetillbehör
 Datablad
 Prislista
 Försäljningsvillkor
 Kontakta oss
 
 
 STOFTHANTERING: FLÄKTAR
   
     
produktbild  
Beteckning Motoreffekt
kW
Pris
RV-35 5,5 17 279:-
RV-45 7,5 25 066:-
RV-50 11,0 27 708:-
RV-60 15,0 36 820:-
RV-70 22,0 45 104:-

Max tryck 4 000 Pa

Max luftmängd ca 36 000 m3/h.

Avsedd för transport av ren luft eller lättare förorenad luft.

För större fläktar begär offert.Ladda ner datablad »

     
 
  Scandvent AB • Box 4134 • 227 22 Lund
Tel: 046 -14 93 80 • Fax: 046 - 14 93 89 • info@scandvent.se