title  
     
   

SHFA

 
   
 
 Företaget
 Produkter
   Stofthantering
      Rörsystem
      Rördetaljer
      Spjäll
      Slang
      Stoftavskiljare
      Cykloner
      Rotorslussar
      Fläktar
        - Reservdelar
      Punktutsug
      Oljedimmavskilj
   Högvakuum
   Montagetillbehör
 Datablad
 Prislista
 Försäljningsvillkor
 Kontakta oss
 
 
 STOFTHANTERING: FLÄKTAR
   
     

Bullerhus SHFA är avsett för fläktar typ JK. Avsett att dämpa ljudet till omgivningen.

Tillverkad i 1,25 mm galvplåt och invänigt isolerad med 50 mm poluestermatta.

Levereras som standard med inlopp och utlopp.

Bullerhuset är försett med elektronisk ventilation som standard.

Benhöjd är 100 mm som standard.
 
Beteckning Pris
Ladda ner datablad »
SHFA-030
19 952:-
SHFA-040 23 437:-
SHFA-045 34 195:-
SHFA-050 51 571:-
SHFA-075 54 795:-
SHFA-080 71 601:-
SHFA-095 92 559:-
SHFA-100 126 419:-

     
 
  Scandvent AB • Box 4134 • 227 22 Lund
Tel: 046 -14 93 80 • Fax: 046 - 14 93 89 • info@scandvent.se