title  
     
   

SRF

 
   
 
 Företaget
 Produkter
   Stofthantering
      Rörsystem
      Rördetaljer
      Spjäll
      Slang
      Stoftavskiljare
      Cykloner
      Rotorslussar
      Fläktar
      Punktutsug
      Oljedimmavskilj
   Högvakuum
   Montagetillbehör
 Datablad
 Prislista
 Försäljningsvillkor
 Kontakta oss
 
 
 STOFTHANTERING: PUNKTUTSUG
   
     


Slangupprullare med inbyggd fjäderåtergång inkl. 10 meter slang.Ladda ner datablad »
 
Beteckning Ø Pris
SRF-076
76 mm 17 016:-
SRF-100
100 mm 17 601:-
SRF-125 125 mm 20 116:-
SRF-150 150 mm 22 299:-

     
 
  Scandvent AB • Box 4134 • 227 22 Lund
Tel: 046 -14 93 80 • Fax: 046 - 14 93 89 • info@scandvent.se