title  
     
   

ACF 

 
   
 
 Företaget
 Produkter
   Stofthantering
      Rörsystem
      Rördetaljer
      Spjäll
      Slang
      Stoftavskiljare
        - Reservdelar
      Cykloner
      Rotorslussar
      Fläktar
      Punktutsug
      Oljedimmavskilj
   Högvakuum
   Montagetillbehör
 Datablad
 Prislista
 Försäljningsvillkor
 Kontakta oss
 
 
 STOFTHANTERING: STOFTAVSKILJARE
   
     
produktbild  
Beteckning Filteryta m2
G102
Filteryta m2
G105
Pris
ACF 52H
52  84  Begär offert
ACF 39
39  63  Begär offert
ACF 78H
78  126  Begär offert
ACF 52
52  84  Begär offert
ACF 104H
104  168  Begär offert
ACF 65H
65  105  Begär offert
ACF 130H
130  210  Begär offert
ACF 91
91  147  Begär offert
ACF 182H
182  294  Begär offert

ACF är ett tryckluftsrensat cyklonfilter med inbyggd rensstyrning. Differensstrycksstyrning med digital visning.

Filtret är avsett för utsug vid metallbearbetning, slipning, svetsning etc.


Ladda ner datablad »

     
 
  Scandvent AB • Box 4134 • 227 22 Lund
Tel: 046 -14 93 80 • Fax: 046 - 14 93 89 • info@scandvent.se