title  
     
   

DS-7 och DS-12

 
   
 
 Företaget
 Produkter
   Stofthantering
      Rörsystem
      Rördetaljer
      Spjäll
      Stoftavskiljare
        - Reservdelar
      Cykloner
      Rotorslussar
      Fläktar
      Punktutsug
      Oljedimmavskilj
   Högvakuum
   Montagetillbehör
 Datablad
 Prislista
 Försäljningsvillkor
 Kontakta oss
 
 
 STOFTHANTERING: STOFTAVSKILJARE
   
     

Stoftavskiljare typ DS-7 och DS-12 är ett tryckluftsrensat patronfilter som är väl lämpat för de flesta typer av industriell stoftavskiljning.

Avskiljaren har 40m2 resp. 70 m2 filteryta.

Antistatiska filterpatroner, styrning av rensningen samt stoftkärl ingår som standard i alla modeller.
 
Beteckning Beskrivning Pris
DS-7-C
Exkl. fläkt men inkl. explosionsmembran Begär offert
DS-7-D Inkl. fläkt och explosionsmembran Begär offert
DS-12-C Exkl. fläkt men inkl. explosionsmembran Begär offert
DS-12-D Inkl. fläkt och explosionsmembran Begär offert


Ladda ner datablad »


 

     
 
  Scandvent AB • Box 4134 • 227 22 Lund
Tel: 046 -14 93 80 • Fax: 046 - 14 93 89 • info@scandvent.se