title  
     
   

FL 

 
   
 
 Företaget
 Produkter
   Stofthantering
      Rörsystem
      Rördetaljer
      Spjäll
      Slang
      Stoftavskiljare
        - Reservdelar
      Cykloner
      Rotorslussar
      Fläktar
      Punktutsug
      Oljedimmavskilj
   Högvakuum
   Montagetillbehör
 Datablad
 Prislista
 Försäljningsvillkor
 Kontakta oss
 
 
 STOFTHANTERING: STOFTAVSKILJARE
   
     
produktbild  
Beteckning Filteryta
m2
Pris
FL 26/VE 2200
26  80 004:-
FL 26/VE 3000
26  82 051:-
FL 52H/VE 4000
52  91 075:-
FL 52/VE 4000
52  111 172:-
FL 52H/VE 5500
52  93 122:-
FL 52/VE 5500
52  113 121:-
FL 104/VE 5500
104  Begär offert
FL 104/VE 7500
104  Begär offert

FL är ett tryckluftsfilter med inbyggd fläkt och styrning. Komplett "Plug & Play" filteranläggning för utsug vid metallbearbetning.

Inbyggd fläkt typ VE, 3 x 400 V, 50 Hz, 2 800 rpm.

Stoftbehållare 35 liter och 57 liter.

Filtret är avsett för utsug vid metallbearbetning, slipning, svetsning etc.


Ladda ner datablad »

     
 
  Scandvent AB • Box 4134 • 227 22 Lund
Tel: 046 -14 93 80 • Fax: 046 - 14 93 89 • info@scandvent.se