title  
     
   

HF 

 
   
 
 Företaget
 Produkter
   Stofthantering
      Rörsystem
      Rördetaljer
      Spjäll
      Slang
      Stoftavskiljare
        - Reservdelar
      Cykloner
      Rotorslussar
      Fläktar
      Punktutsug
      Oljedimmavskilj
   Högvakuum
   Montagetillbehör
 Datablad
 Prislista
 Försäljningsvillkor
 Kontakta oss
 
 
 STOFTHANTERING: STOFTAVSKILJARE
   
     
produktbild  
Beteckning Filteryta m2
G102
Filteryta m2
G105
Pris
HF 28
24 42,4 Begär offert
HF 42
36  63,6  Begär offert
HF 56
48  84,8  Begär offert
HF 84
72  127,2  Begär offert
HF 112
96  169,6  Begär offert
HF 140
120  212,0  Begär offert
HF 168
144  254,4  Begär offert
HF 196
168  296,8  Begär offert
HF 224
192  339,2  Begär offert

HF är ett tryckluftsrensat patronfilter med inbyggd rensstyrning. Differensstrycksstyrning med digital visning.

Filtret är avsett för utsug vid metallbearbetning, slipning, svetsning etc.


Ladda ner datablad »

     
 
  Scandvent AB • Box 4134 • 227 22 Lund
Tel: 046 -14 93 80 • Fax: 046 - 14 93 89 • info@scandvent.se