title  
     
   

MMBF

 
   
 
 Företaget
 Produkter
   Stofthantering
      Rörsystem
      Rördetaljer
      Spjäll
      Slang
      Stoftavskiljare
        - Reservdelar
      Cykloner
      Rotorslussar
      Fläktar
      Punktutsug
      Oljedimmavskilj
   Högvakuum
   Montagetillbehör
 Datablad
 Prislista
 Försäljningsvillkor
 Kontakta oss
 
 
 STOFTHANTERING: STOFTAVSKILJARE
   
     Stoftavskiljare typ MMBF är ATEX-godkänt moduluppbyggt slangfilter som kännetecknas av:

* Enkelt montage
* Effektiv rensning
* Låga underhållskostnader
* Brett användningsområde
* Kan användas både som över- och undertrycksfilter

MMBF-filtret finns med tre olika utförande för utmaning av avskilt stoft:
* Stofttunna med säckar, filteryta 83 - 204 m2 beroende på antal moduler
* Rotorsluss, filteryta 83 - 204 m2 beroende på antal moduler
* Skruvutmatning,  filteryta 125 - 612 m2 beroende på antal moduler


För mer information beträffande luftlängder, filterbelastningar, priser etc. Kontakta oss!


Ladda ner datablad »  

     
 
  Scandvent AB • Box 4134 • 227 22 Lund
Tel: 046 -14 93 80 • Fax: 046 - 14 93 89 • info@scandvent.se